-
logo
Повернутись

Зміни у тарифікації

З 01.01.20 у зв`язку зі зміною політики тарифікації при досягеннні Абонентом від`ємного балансу, відбуваються зміни до договору-оферти. п. 10.3. і з 01.01.2020 року,  буде опубліковано у такій редакції:

10.3. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента у 100% розмірі. 

 

arrowUp